GENEREL INFORMATION

Dato for festival
9.-13. maj 2018

Kontakt
SPOT Festival
Vester Allé 15
8000 Aarhus C

Tlf: 8612 8444
info@spotfestival.dk

Billetter
Billetsalg starter snart

Scenernes kapacitet
Med alt fra 50 til 3.000 personer har festivalens venues forskellige publikumskapaciteter. Derfor kan SPOT ikke sikre adgang for billetkøbere til alle koncerter. Vil man garanteres adgang til en specifik koncert, rådes man til at møde op i god tid før koncertstart.

Børn
Børn er selvfølgelig meget velkomne på SPOT Festivalen – men kun sammen med mindst én voksen. Til gengæld kommer de gratis ind, så længe de er under 12 år gamle.

Pas godt på vores yngste publikummer: mange tusinde mennesker, høj musik og almindelig festivaltumult kan godt være skrap kost for et lille barn.
Ser du børn, der er blevet væk fra deres forældre, så tag dem i hånden og følg dem til info-området i Scandinavian Congress Center (festivalens akkreditering), så tager vi os godt af dem deroppe, mens vi finder forældrene.

Til forældre, der planlægger at tage børn med på festivalen: det er en god idé, men husk endelig at skrive jeres mobilnumre på jeres børns arme. Skulle uheldet være ude, og I bliver væk fra hinanden, så letter det eftersøgningen en hel del. I festivalens akkreditering låner vi gerne sprittuscher ud til formålet.

Handicappede
Ved fremvisning af et gyldigt ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice, kan der gratis medbringes en ledsager til festivalen. Den handicappede skal købe en almindelig billet.

Ved ankomst ved festivalen vises ledsagerkortet ved den almindelige billetombytning, hvor ledsageren vil blive akkrediteret og modtage et armbånd svarende til den handicappedes medmindre andet er aftalt.

Kørestolsbrugere
De fleste scener under festivalen har gode forhold for kørestolsbrugere. For yderligere information om adgangsforhold, besøg de enkelte spillesteders hjemmesider eller kontakt SPOT via ovenstående kontaktinformationer.

 

INFORMATION TIL MUSIKERE

Ansøg om showcase på SPOT festival 2018
Ansøgning til SPOT 2018 sker via vores ansøgningsformular
Har bandet eller artisten tidligere spillet på SPOT? Brug denne ansøgningsformular

Ansøgningsskemaerne er aktive fra 16. oktober kl. 12.00 til 28. november kl. 12.00.

SPOT opfordrer alle nordiske bands, solister, producere osv., som har ambitioner og international potentiale, til at ansøge om at spille en showcase på SPOT.

Formålet med festivalen er at understøtte karrieremæssig udvikling for de optrædende, derfor skal en motiveret begrundelse for en evt. optræden på SPOT vedlægges ansøgningen.

En tidligere optræden på SPOT diskvalificerer ikke automatisk et band eller en artist fra at ansøge.

Musikprogrammet til SPOT bliver udvalgt af en ekstern lyttejury samt af sekretariatet bag SPOT. Det endelig program vil bestå af debutanter og af bands og solister, som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske musikscene lige nu – samt bands og artister valgt ud fra international interesse og efterspørgsel.

Du skal uploade:
– Billedmateriale i høj opløsning og mindst 5 x 5 cm.
– Kort præsentationstekst på max. 400 anslag.
– Uddybende information i form af pressemeddelelse eller lignende.
– 2-3 numre som .mp3-filer, som .aac/.m4a-filer eller som Ogg Vorbis-filer (.ogg/.oga)

Derudover skal du bl.a. informere os om:
– Eventuelle professionelle samarbejdspartnere og kontaktoplysninger til disse.
– Om motivationen for at præsentere en showcase på SPOT 2018.
– Hvilke konkrete målsætninger ansøgeren og dennes repræsentanter har for en eventuel optræden på SPOT 2018.

Musikprofil
ROSA – Dansk Rock Samråd, der har udviklet og produceret SPOT konceptet i over 20 år, ser først og fremmest SPOT Festivalen som et redskab blandt flere til formidling af nyere dansk musik lokalt, nationalt såvel som internationalt.

Formålet er at sikre det danske musikpotentiale den størst mulige synlighed overfor interesserede købere og formidlere.

Et delmål er at stimulere den danske musikscenes kunstneriske og erhvervsmæssige udviklingsmuligheder, og således skal SPOT Festival skal være en trædesten på vejen – ikke et mål i sig selv.

Vi har valgt at forfølge mål og målsætning gennem en bred vifte af formidlingsmetoder, der også gælder udvælgelsesprocedurerne til de enkelte års repertoire.

Dermed opnår vi en solid bredde og diversitet i programmet. Hvilket vi ser som en kvalitet – ikke mindst fordi SPOT Festival derigennem bidrager til at sætte fokus på bredden i kvaliteten på den danske musikscene.

Vi erkender, at vi dermed skaber en vanskeligere – og i nogles øjne –diffus programprofil

I praktikken har vi valgt at sammensætte programmet via konkrete ansøgningsprocedurer og gennem samarbejder med en lang række af musiklivets aktører.

Vi ønsker, at der hvert år skal være omkring 50 % debutanter på programmet – men vi ønsker også, at der skal være plads til artister og bands, som arbejder seriøst med deres karriere over et langt forløb, ligesom vi ønsker at udvikle nye koncertformer og samarbejdskonstellationer.

Vi nedsætter hvert år en ny lyttejury for at sikre en vis friskhed i bedømmelsen af debutantansøgninger fra år til år

Ved udvælgelsen af gengangere eller bands, som af nogle kan anses for etablerede, (i praksis et meget relativt begreb) er hovedkriterierne, at der er nogle klare ambitioner i og omkring bandet og at der fra gang til gang leveres delvist eller helt nyt materiale.

Vi ser naturligvis også på, hvilken efterspørgsel på artisten, vi selv er vidende om eller får dokumenteret.

Det er ROSA og SPOT Festivals klare formidlings filosofi at vi generelt tager afsæt i den konkrete internationale efterspørgsel end i det enkelte bands egne ønsker og drømme.
I praksis vil der dog ofte være et klart sammenfald i parternes interesser.

SPOT har som sådan ikke nogen smag og vi søger ikke efter en vinder.
Med det internationale fokus støtter vi op om alle seriøse artister, komponister og musikere – fra avantgarde til ren pop.
SPOT forsøger at ”spotte sin samtid” og forandrer derfor løbende sin profil og vi ønsker at tage chancer på miljøernes vegne – også hvor det måske ikke altid er ”politisk korrekt” i alle miljøer.

Nogle vil mene, at SPOT skulle have en mere entydig musikprofil, men dansk musikliv er en stor, men ikke eentydig størrelse, hvilket vi forsøger at spejle.

PRAKTISK INFORMATION FØR, UNDER OG EFTER FESTIVALEN

Hittegods
Hvis du har mistet tøj, mobiltelefon, pung eller andet, så henvend dig til festivalens akkreditering i Scandinavian Congress Center. Her vil hittegods blive gemt under festivalen. Efter festivalen bliver ikke-afhentet hittegods opbevaret på festivalens sekretariat – og efter et par uger bliver alt af værdi overdraget til politiet. Resten bliver kørt på lossepladsen.

Opladning af mobiltelefon
Opladning af mobiltelefoner kan ske i festivalens akkreditering i Scandinavian Congress Center. Vi kan ikke garantere at vi har en oplader, der passer til din mobiltelefon, så husk din egen oplader.

Betalingsmidler
Festivalen tager imod betalingskort (inklusiv udenlandske) som Dankort, VISA, MasterCard og lignende i næsten alle barerne.
Derudover kan der betales med kontanter.

I tilfælde af uheld
Under hele festivalen vil Beredskabsforbundets medarbejdere være parate til at hjælpe festivalens gæster, musikere m.fl. med samaritter-opgaver.

Hvis du selv kommer til skade eller ser andre, der har brug for hjælp, så henvend dig ved nærmeste bar, til en af festivalens mange frivillige eller til personalet på festivalens scener. De hjælper dig med at kontakte Beredskabsforbundets medarbejdere.

I tilfælde af alvorlige uheld: Ring 112.

Stagediving, crowdsurfing mm.
Stagediving, crowdsurfing, moshing og lignende er aktiviteter, mange ikke har lyst til ufrivilligt at være en del af. Det er farligt og folk kommer til skade.
Derfor er det forbudt på alle scener. Oplever vagterne at festivalgæster alligevel udøver den slags, bliver vedkommendes armbånd klippet og med det samme vises de ud af festivalpladsen.

Alkohol og stoffer
SPOT og de samarbejdende spillersteder serverer ikke spiritus til personer under 18 år. Det gælder alle uden undtagelser: publikum, musikere og frivillige. Hvis man har indtaget mere end man kan klare, så opsøg festivalens samaritter. Her vil der være hjælp at hente.

Vi tolererer ikke indtagelse af hårde stoffer, ligesom vi heller ikke accepterer salg af den slags på festivalens arealer. Bliver man taget i enten indtagelse eller salg af hårde stoffer, klipper vi pågældendes festival-armbånd og efterfølgende bliver man eskorteret væk fra festivalen.

INFO OM AARHUS

visitlogo

Gå til VisitAarhus for informationer om attraktioner, spisesteder og overnatning i Aarhus.

PRESSE

Henvendelser fra pressen bedes sendes til presse@spotfestival.dk.

HENT LOGO

BESTYRELSE, VEDTÆGTER & ÅRSRAPPORTER

Bestyrelsen

Formand
Piet Breinholm Bendtsen, personligt medlem

Næstformand
Lena Brostrøm Dideriksen, DAF

Næstformand
Anders Laursen, DMF

Medlemmer:
Jørgen Thorup, DPA
David Karlsson, ORA
Turid Nørlund Christensen, DJBFA
Søren Krogh Thompson, MXD

Hent vedtægter for SPOT Festival

Årsrapporter
2016
2015
2014
2013